Circulation broken down by Audience and Format
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.7a 5.7b 5.7c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 5,325 430 2,394 2,556 n/a n/a 1,318 0 338 12,361
Bessemer 12,284 1,868 9,192 12,821 n/a n/a 11,188 1,219 3,064 51,636
Birmingham (BPL) 254,364 15,875 154,163 95,872 n/a n/a 296,561 435 60,570 877,840
Botanical Gardens 6,993 0 1,653 406 n/a n/a 288 0 39 9,379
Clay 3,591 987 9,237 2,535 n/a n/a 2,917 85 2,364 21,716
Fairfield 1,167 57 1,051 633 n/a n/a 1,572 10 416 4,906
Fultondale 7,719 946 4,031 5,285 n/a n/a 10,912 0 2,005 30,898
Gardendale 39,955 3,987 51,332 18,474 n/a n/a 31,161 196 7,304 152,409
Graysville 7,938 94 1,838 2,202 n/a n/a 875 0 33 12,980
Homewood 81,347 32,333 174,378 45,936 n/a n/a 139,630 1,992 54,319 529,935
Hoover 373,521 38,140 515,674 151,580 n/a n/a 305,907 3329 158,723 1,546,874
Hueytown 22,525 1,259 10,836 7,279 n/a n/a 7,598 1 4,572 54,070
Irondale 16,638 1,392 19,572 8,198 n/a n/a 18,264 199 5,419 69,682
Leeds 18,750 1,999 27,561 9,916 n/a n/a 16,914 97 7,249 82,486
Midfield 1,588 107 1,475 790 n/a n/a 1,548 0 441 5,949
Mountain Brook 104,426 7,098 189,397 54,703 n/a n/a 40,090 450 36,092 432,256
Pinson 9,278 2,437 18,694 8,963 n/a n/a 22,071 32 8,803 70,278
Pleasant Grove 9,239 292 4,765 6,463 n/a n/a 6,895 7 1,273 28,934
Tarrant 2,463 435 2,114 1,440 n/a n/a 1,295 0 863 8,610
Trussville 62,131 17,359 100,978 29,558 n/a n/a 31,778 8,650 28,956 279,410
Vestavia Hills 86,620 22,194 142,611 58,893 n/a n/a 82,275 18,169 36,784 447,546
Warrior 10,614 665 6,609 8,844 n/a n/a 4,433 45 1,298 32,508
JCLC 0 0 0 33,966 n/a n/a 0 0 0 33,966