Circulation broken down by Audience and Format
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.7a 5.7b 5.7c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 5,162 489 2,098 2,586 n/a n/a 1,025 489 239 12,088
Bessemer 13,211 1,162 6,932 11,774 n/a n/a 8,648 1,038 2,835 45,600
Birmingham (BPL) 264,047 15,095 136,651 92,542 n/a n/a 239,337 2,170 45,826 795,668
Botanical Gardens 5,556 0 1,358 435 n/a n/a 388 0 41 7,778
Clay 5,380 1088 11,898 2,371 n/a n/a 3,472 2,474 98 26,781
Fairfield 1,220 47 738 544 n/a n/a 1,333 4 363 4,249
Fultondale 7,890 1,001 4,270 4,435 n/a n/a 9,995 0 1,798 29,389
Gardendale 32,985 3,667 39,871 15,544 n/a n/a 25,125 162 5,062 122,416
Graysville 9,107 105 1,363 1,590 n/a n/a 851 0 34 13,050
Homewood 72,626 26,595 136,133 44,727 n/a n/a 120,836 2,412 41,729 445,058
Hoover 345,087 35,539 435,419 126,685 n/a n/a 271,537 3508 124,263 1,342,038
Hueytown 20,827 982 9,842 7,190 n/a n/a 6,941 7 3,162 48,951
Irondale 14,390 1,188 15,373 15,369 n/a n/a 12,883 110 3,410 62,723
Leeds 17,004 1,656 22,001 7,611 n/a n/a 14,586 132 5,532 68,522
Midfield 1,434 72 1,089 577 n/a n/a 1,050 0 291 4,513
Mountain Brook 96,902 6,633 155,988 44,727 n/a n/a 37,181 540 28,944 370,915
Pinson 9,411 1,871 16,066 10,859 n/a n/a 21,477 36 8,388 68,108
Pleasant Grove 8,638 364 3,428 5,662 n/a n/a 4,485 5 827 23,409
Tarrant 2,053 358 2,474 1,382 n/a n/a 1,049 3 535 7,854
Trussville 25,464 9,443 55,429 25,394 n/a n/a 14,315 4,201 14,139 148,385
Vestavia Hills 73,339 20,302 124,998 45,565 n/a n/a 71,742 17,135 27,359 380,440
Warrior 9,010 482 6,078 6,680 n/a n/a 5,607 61 1,834 29,752
JCLC 0 0 0 29,713 n/a n/a 0 0 0 29,713