Circulation broken down by Audience and Format
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.7a 5.7b 5.7c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 5,436 595 2,512 1,717 n/a n/a 1,070 0 459 11,789
Bessemer 14,173 1,272 7,927 8,962 n/a n/a 9,860 1,448 3,508 47,150
Birmingham (BPL) 270,408 14,602 145,868 63,103 n/a n/a 259,272 2,297 48,456 740,903
Botanical Gardens 4,836 0 987 346 n/a n/a 194 0 60 6,423
Clay 4,865 1384 11,590 1,799 n/a n/a 4,867 160 2,915 27,580
Fairfield 4,867 160 2,915 636 n/a n/a 1,618 11 457 10,664
Fultondale 9,760 1,091 4,757 3,456 n/a n/a 10,043 4 1,950 31,061
Gardendale 34,082 3,514 40,945 11,580 n/a n/a 26,543 177 6,303 123,144
Graysville 10,064 135 1,318 1,182 n/a n/a 1,692 0 219 14,610
Homewood 72,537 23,059 122,762 30,061 n/a n/a 125,838 2,297 44,541 421,095
Hoover 350,776 36,833 434,490 106,116 n/a n/a 281,932 3742 123,299 1,337,188
Hueytown 22,313 763 9,609 5,465 n/a n/a 6,558 11 3,181 47,900
Irondale 13,321 1,567 15,139 4,691 n/a n/a 13,810 181 4,481 53,190
Leeds 16,830 1,297 19,485 6,597 n/a n/a 14,314 159 5,172 63,854
Midfield 1,908 100 1,635 483 n/a n/a 1,732 0 572 6,430
Mountain Brook 94,226 5,797 145,797 59,480 n/a n/a 37,783 469 28,345 371,897
Pinson 10,192 2,283 16,667 8,635 n/a n/a 22,795 60 10,784 71,416
Pleasant Grove 9,216 300 4,356 5,195 n/a n/a 5,493 7 1,394 25,961
Tarrant 2,629 535 5,220 889 n/a n/a 1,133 0 1,058 11,464
Trussville 43,269 13,528 65,626 19,297 n/a n/a 30,445 7,259 20,036 199,460
Vestavia Hills 73,992 19,658 124,366 32,543 n/a n/a 78,346 18,352 32,878 380,135
Warrior 8,881 432 4,773 4,927 n/a n/a 5,889 74 1,695 26,671
JCLC 0 0 0 22,354 n/a n/a 0 0 0 22,354