Circulation broken down by Audience and Format
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.7a 5.7b 5.7c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 6,399 544 1,988 2,039 n/a n/a 1,260 0 594 12,824
Bessemer 14,370 908 7,881 9,564 n/a n/a 11,127 1,216 3,280 48,346
Birmingham (BPL) 287,813 4,769 141,861 57,525 n/a n/a 309,479 12,171 47,082 860,700
Botanical Gardens 4,796 0 806 324 n/a n/a 200 0 64 6,190
Clay 4,130 852 9,248 1,455 n/a n/a 6,179 68 3,582 25,514
Fairfield 2,244 161 1,056 587 n/a n/a 2,295 0 423 6,766
Fultondale 9,911 1,196 6,010 3,508 n/a n/a 11,109 0 2,729 34,463
Gardendale 36,190 3,327 39,405 8,507 n/a n/a 29,358 216 6,671 123,674
Graysville 9,344 163 1,542 1,440 n/a n/a 1,622 0 129 14,240
Homewood 77,422 21,673 118,124 26,183 n/a n/a 149,978 2,663 52,846 448,889
Hoover 366,105 39,879 438,482 101,463 n/a n/a 311,978 9560 135,874 1,403,341
Hueytown 23,560 625 8,764 4,406 n/a n/a 5,023 2 2,275 44,655
Irondale 14,361 1,566 16,558 4,530 n/a n/a 14,657 212 5,620 57,504
Leeds 16,367 1,418 15,474 6,728 n/a n/a 15,087 177 4,538 59,789
Midfield 1,762 141 1,602 522 n/a n/a 1,949 0 643 6,619
Mountain Brook 95,595 6,939 131,958 30,665 n/a n/a 36,814 568 28,948 331,487
Pinson 10,971 2,376 18,833 7,136 n/a n/a 22,532 63 11,948 73,859
Pleasant Grove 10,520 429 5,629 4,914 n/a n/a 7,497 2 2,102 31,093
Tarrant 2,325 501 1,509 797 n/a n/a 1,205 0 724 7,061
Trussville 54,810 17,073 91,145 17,153 n/a n/a 39,880 11,349 31,963 263,373
Vestavia Hills 76,015 20,743 125,285 27,676 n/a n/a 86,285 21,293 37,197 394,494
Warrior 10,048 663 4,203 3,438 n/a n/a 5,483 113 1,268 25,216
JCLC 0 0 0 21,412 n/a n/a 0 0 0 21,412