Circulation broken down by Audience and Format
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.7a 5.7b 5.7c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 5,246 420 1,695 2,015 n/a n/a 1,487 0 574 11,437
Bessemer 14,985 850 8,753 9,572 n/a n/a 11,194 1,246 3,649 50,249
Birmingham (BPL) 332,132 14,284 114,998 54,513 n/a n/a 321,114 672 36,966 874,679
Botanical Gardens 4,160 0 789 463 n/a n/a 317 0 42 5,771
Clay 4,486 903 8,470 1,298 n/a n/a 8,862 122 4,434 28,575
Fairfield 2,046 255 900 694 n/a n/a 2,401 6 353 6,655
Fultondale 11,325 1,291 6,173 2,655 n/a n/a 12,621 1 3,024 37,090
Gardendale 35,934 3,237 37,154 7,831 n/a n/a 27,957 195 7,552 119,860
Graysville 9,301 129 1,408 1,466 n/a n/a 1,940 0 312 14,556
Homewood 77,037 19,410 113,381 21,944 n/a n/a 163,585 3,100 56,917 455,374
Hoover 354,147 41,476 412,212 90,871 n/a n/a 328,127 9985 148,820 1,385,638
Hueytown 22,894 600 9,561 4,220 n/a n/a 4,118 4 2,238 43,635
Irondale 15,472 1,580 16,548 3,977 n/a n/a 18,285 8 5,411 61,281
Leeds 16,362 1,217 15,107 6,074 n/a n/a 13,708 0 583 53,051
Midfield 1,867 118 1,782 700 n/a n/a 2,152 0 583 7,202
Mountain Brook 94,579 7,933 122,891 24,600 n/a n/a 39,964 773 29,942 320,682
Pinson 12,230 2,580 22,900 5,959 n/a n/a 21,349 84 13,175 78,277
Pleasant Grove 11,390 516 5,524 4,373 n/a n/a 10,674 3 53 32,533
Tarrant 2,701 425 2,019 1,144 n/a n/a 2,209 0 1,559 10,057
Trussville 58,742 19,494 100,130 16,542 n/a n/a 46,295 10,564 36,630 288,397
Vestavia Hills 74,874 19,851 140,072 25,746 n/a n/a 85,724 20,998 37,246 404,511
Warrior 10,096 591 3,600 3,626 n/a n/a 4,455 138 1,246 23,752
JCLC 0 0 0 20,068 n/a n/a 0 0 0 20,068