Circulation broken down by Audience and Format 2014
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.6a 5.6b 5.6c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 6,434 517 2,500 2,172 n/a n/a 2,633 0 972 15,228
Bessemer 17,183 1,260 10,224 9,869 n/a n/a 11,316 898 3,543 54,293
Birmingham (BPL) 337,423 19,868 148,098 50,786 n/a n/a 400,829 1,137 54,635 1,012,776
Botanical Gardens 3,534 0 496 437 n/a n/a 316 0 16 4,799
Clay 5,593 1,079 9,466 1,546 n/a n/a 10,141 133 5,251 33,209
Fairfield 3,227 209 1,041 574 n/a n/a 3,612 12 498 9,173
Fultondale 12,149 1,177 6,372 2,311 n/a n/a 13,235 3 3,317 38,564
Gardendale 39,280 3,531 36,159 7,656 n/a n/a 29,915 287 8,484 125,312
Graysville 9,451 203 1,216 916 n/a n/a 2,582 0 259 14,627
Homewood 77,679 16,545 112,452 19,486 n/a n/a 177,924 3,748 61,137 468,971
Hoover 396,616 46,277 430,467 73,360 n/a n/a 341,905 12799 160,544 1,461,968
Hueytown 25,391 674 10,095 3,763 n/a n/a 4,304 8 2,157 46,392
Irondale 15,815 1,337 13,847 3,665 n/a n/a 17,867 4 5,350 57,885
Leeds 17,375 1,516 14,214 4,945 n/a n/a 12,784 128 3,123 54,085
Midfield 2,541 147 2,006 439 n/a n/a 2,704 0 844 8,681
Mountain Brook 96,203 8,004 114,593 17,684 n/a n/a 39,978 1,027 34,710 312,199
Pinson 12,528 2,450 17,106 4,672 n/a n/a 21,596 97 11,333 69,782
Pleasant Grove 11,994 553 6,861 3,309 n/a n/a 9,454 7 2,753 34,931
Tarrant 3,210 532 2,363 841 n/a n/a 1,969 5 1,704 10,624
Trussville 55,751 21,526 104,889 14,890 n/a n/a 44,917 9,295 36,951 288,219
Vestavia Hills 76,219 17,704 123,107 21,790 n/a n/a 94,051 19,050 38,381 390,302
Warrior 10,931 634 2,892 2,960 n/a n/a 3,018 78 1,039 21,552
JCLC 0 0 0 20,864 n/a n/a 0 0 0 20,864