Circulation broken down by Audience and Format
  5.3a 5.3b 5.3c 5.5a 5.5b 5.5c 5.6a 5.6b 5.6c  
  Adult Book YA Book Juvenile Book Adult Electronic Materials  YA Electronic Materials  Juvenile Electronic Materials  Adult Other YA Other Juvenile Other Total
Adamsville 8,523 759 3,111 2,331 n/a n/a 6,103 0 1,761 22,588
Bessemer 21,368 1,113 9,923 9,089 n/a n/a 11,443 0 2,947 55,883
Birmingham (BPL) 387,114 21,663 155,554 43,552 n/a n/a 436,938 1,183 65,512 1,111,516
Botanical Gardens 4,249 0 639 316 n/a n/a 243 0 27 5,474
Clay 5,531 1,066 8,672 734 n/a n/a 9,154 187 5,002 30,346
Fairfield 5,861 451 2,106 1,147 n/a n/a 6,923 15 1,116 17,619
Fultondale 8,412 1,021 4,662 2,274 n/a n/a 8,663 5 2,544 27,581
Gardendale 47,091 4,172 36,356 7,885 n/a n/a 33,750 352 9,775 139,381
Graysville 9,179 251 1,198 630 n/a n/a 1,941 0 147 13,346
Homewood 89,767 12,312 117,546 15,535 n/a n/a 190,674 15,967 70,502 512,303
Hoover 410,585 51,710 428,576 59,053 n/a n/a 393,729 14270 165,008 1,522,931
Hueytown 28,191 642 10,901 4,102 n/a n/a 4,846 3 2,736 51,421
Irondale 17,413 1,535 15,745 3,691 n/a n/a 17,483 339 5,415 61,621
Leeds 18,953 1,455 12,581 4,515 n/a n/a 12,820 140 2,865 53,329
Midfield 3,197 226 2,617 146 n/a n/a 4,093 0 1,325 11,604
Mountain Brook 103,711 8,507 120,825 17,429 n/a n/a 43,787 1,224 38,481 333,964
Pinson 12,732 2,311 14,477 4,204 n/a n/a 8,638 96 17,112 59,570
Pleasant Grove 13,774 826 7,331 2,709 n/a n/a 9,235 24 3,052 36,951
Tarrant 4,235 713 3,302 795 n/a n/a 2,597 4 2,017 13,663
Trussville 57,262 21,714 106,339 12,896 n/a n/a 40,590 8,924 35,654 283,379
Vestavia Hills 85,985 15,560 124,933 16,634 n/a n/a 110,873 15,229 44,490 413,704
Warrior 13,119 726 3,700 2,691 n/a n/a 4,053 178 1,366 25,833
JCLC 561 0 0 19,704 n/a n/a 0 0 0 20,265